En eldgammel hunderase

Lundehunden Gurine på Måstad i 2012. Eier er Merete Evenseth.

Norsk Lundehund er en svært spesiell hund, og dens historie er nært knyttet til norsk kystkultur, særlig til det lille samfunnet Måstad på Værøy, som i dag er fraflyttet.

Man vet at rasen er svært gammel, men det er vanskelig å vite helt eksakt hvor langt tilbake i tid vi har hatt lundehund i Norge. Rasen er omtalt i skriftlige kilder fra 1500-tallet. Hunden og jakten er fra den tiden beskrevet som en veletablert tradisjon. Lundehunden jaktet ved å gå inn til reirene i trange bergganger og steinurner og hente ut levende fugl. 

Fra 1850-åra gikk man over til å fange lundefugl med nett og det store behovet for lundehunder forsvant. Etter hvert ble også lundefuglen totaltfredet. I Måstad på Værøy tok man vare stammen av lundehunder og tradisjonen knyttet til dette hundeholdet. 

Valpesyken har ved to anledninger rammet lundehunden, som har vært i stor fare for å dø ut. Eleanor Christie har hatt en stor rolle i å redde rasen, sammen med flere andre oppdrettere. Rasen i dag er bygget på noen få lundehunder, alle fra Måstad på Værøy. Det er av denne grunn liten genetisk variasjon i rasen.

I dag er det drøyt 500 lundehunder i Norge og i underkant av 1500 hunder på verdensbasis. Lundehunden regnes som reddet, men rasen bør øke i antall for å være sikret ei trygg og livskraftig framtid.

 

Kilder: Lundehundboka og hjemmesiden til Norsk Lundehund Klubb

 


 

LINKER

Lundehund 1962 (NRK program fra 1962 ved Arve Helling): Trykk her