Norsk Lundehund Klubb

Vi anbefaler alle med lundehund eller interesse for rasen om å melde seg inn i Norsk Lundehund Klubb (NLK).

Som medlem er du med på å støtte utviklings- og bevaringsarbeidet av lundehunden, og oppdateres på viktig informasjon og nyttige tips om rasen.

For mer informasjon se www.lundehund.no.