Lundehundboka

Norsk Lundehund Klubb ga ut "Lundehundboka" i forbindelse med sitt 50 års jubileum på Værøy i 2012.

Vi anbefaler boka til alle med interesse for lundehund, og den kan bestilles her: http://lundehund.no/index.php/norsklundehund/lundehundboka 

 


 

"Lundehunden er kanskje den "norskeste" av alle norske hunderaser, med en meget gammel historie og tradisjon langs norskekysten. Den er også en av verdens mest spesielle og unike hunderaser, med sine seks tær på alle fire labbene og sin helt unike smidighet. Norge har ansvaret for å forvalte denne rasen, som i dag er utrydningstruet.

Lundehundboka tar for seg rasens historie og betydning for kystkulturen. Samtidig gir boka en innføring i hold og stell av lundehunden, og passer godt for alle som er interesserte i rasen. For de som ønsker å anskaffe lundehund eller som vil drive oppdrett på rasen, vil boka gi viktig informasjon. Lundehundboka bidrar forhåpentligvis til å øke interessen for lundehunden slik at flere anskaffer seg den, og kanskje bidrar til rasens redning ved å avle lundehunder."

 

Kilde: www.lundehund.no